1999-2000: Cvičné pracoviště dispečerů, ŘLP ČR s.p., TB letiště Praha-R
1998 - 2001: TWR Řídící věž a administrativní budova ŘLP / Brno
1997 - 1998: Česká Národní Banka / Brno
1998: Nové náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě
1993 - 1995: Všeobecná Zdravotní Pojišťovna / Praha, Na Perštýně
2005: Jídelna s centrální kuchyní - ZŠ Komenského 622, Unhošť
1998 - 2000: Dostavba areálu základní školy / Sázava n.S.
1996 - 1998: Česká školní inspekce / Praha 5
2011: Přístřešek vinařského lisu na vinici sv. Kláry
2001 - 2003: Bytový dům s pečovatelskou službou / Strakonice
1997 - 2000: Bytový dům s pečovatelskou službou / Praha 6
1997 - 1998: Interiér řídící věže ŘLP ČR s.p. / Praha 6
1999 - 2000: TWR Řídící věž a administrativní budova ŘLP / Karlovy Vary
2006: Rekonstrukce paláce Beethoven, Lázeňská č.p. 285